Science

Koło Młodych Naukowców SCIENCE

Zajęcia z różnych obszarów nauk ścisłych (fizyka, astronomia, chemia, przyroda) mające na celu rozbudzanie ciekawości, dociekliwości naukowej oraz logicznego myślenia u dzieci. Proste eksperymenty, obserwacja i badanie zjawisk, zadania do samodzielnego wykonania i zagadki dedukcyjne wzbogacone niezbędną dawką wiedzy teoretycznej. 

Prowadzący: Ireneusz Fornalik
Absolwent krakowskiej Akademii Pedagogicznej na kierunku fizyka (spec.: komputeryzacja szkół i małych przedsiębiorstw) oraz studiów magisterskich w zakresie fizyki z astronomią i informatyką. Podyplomowo ukończył też przyrodę dla szkół średnich i podstawowych na AGH. 
Od 5 lat pracuje jako nauczyciel fizyki i informatyki w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach oraz jako nauczyciel zajęć komputerowych w SP nr 6 w Myślenicach. Prywatnie interesuje się fotografią, wycieczkami górskimi, astronomią, odkryciami naukowymi, sportem samochodowym oraz wędkarstwem. 

Termin zajęć: czwartki o 14.35
Początek zajęć: 24.09.2015

facebook